Máy Hút Bụi Công nghiệp Delfin B200M

■ Lý tưởng cho việc thu thập số lượng lớn vật liệu.

■ 3 Động cơ By-pass một pha.

■ Hoàn thành, xả nhanh chóng và an toàn.

■ Có thể nâng bằng xe nâng.