Máy Hút Bụi Công Nghiệp Delfin 301 DRY TUV

  • Kết cấu thép hoàn chỉnh
  • Thùng thu gom có thể sử dụng tủy chon túi dùng một lần
  • Nhỏ gọn và di động
  • Dễ dàng thay thế bộ lọc
  • Hiệu quả lọc cao
  • Bộ lọc HEPA bổ sung (99.995% trên 0,18 micron) được bao gồm
  • Bộ phụ kiện theo tiêu chuẩn
  • Khả năng thu hồi bụi từ các dụng cụ điện nhờ tùy chọn khởi động / dừng tự động
  • Hệ thống bộ lọc làm sạch bụ hiện đại
  • Chứng nhận TUV về sự phù hợp để hút bột mịn và độc hại, phù hợp với các loại bụi H (tiêu chuẩn Châu Âu DIN -EN 60335-2-69 / 2015 và IEC 60335-2-69 / 2012).