Máy Khắc Laser Myachi ML-7350DL

– Là máy khắc laser sợi làm mát hoàn toàn bằng không khí.

– Công suất cao nhất trong dòng laser sợi quang của AMADA MIYACHI!

– Bộ dao động 50W của nó làm cho tốc độ khắc dấu cao và góp phần cải thiện năng suất.

– Phần mềm khắc hiệu suất cao LM Draw 6.