Máy Khắc Chữ Di Động DOT 90x60P

Máy Khắc Chữ DOT 90x60P di động cho các khu vực đánh dấu lớn, đặc biệt được thiết kế để đánh dấu các mảnh có kích thước lớn ở bất kỳ khu vực và vị trí nào.

*.>Ưu điểm
Cung cấp cho việc khắc chữ ở bất kỳ khu vực và vị trí nào, với một vòng để an toàn và nghỉ ngơi cho người vận hành.
Hỗ trợ tích hợp để bảo mật đúng cách và có khoảng cách phù hợp giữa đơn vị đánh dấu và mảnh, do đó đảm bảo chất lượng nhãn hiệu.
Tính linh hoạt sản xuất tuyệt vời, nhờ diện tích đánh dấu lớn, do đó bạn có thể thay đổi kích thước, vị trí của nhãn hiệu và thậm chí số lượng các mảnh cần đánh dấu.
Rất mạnh mẽ và lâu dài, nhờ chất lượng cao của các thành phần của nó.
Đánh dấu cho tất cả các loại vật liệu và độ cứng, lên đến 62HRC.
Tùy chọn để sử dụng cho dấu sâu với xi lanh N34