Máy Khắc Chữ Couth DOT 90x60N

  • Cột có quy định chiều cao lên tới 250 mm.
  • Vùng khắc chữ 90 x 60 mm.
  • Tốc độ lên tới 12 ký tự / giây.
  • Áp suất không khí 6 thanh.
  • Độ cứng của vật liệu để đánh dấu lên đến 62HRC.
  • Phạm vi rộng của các ký tự, từ 0,1 mm đến khu vực hoàn chỉnh.
  • Đánh dấu mã chữ và số, biểu trưng, DATAMATRIXTM, mã QR, v.v.