Máy Khắc Chữ Couth DOT 150x100U

Máy Khắc Chữ Couth DOT 150x100U cho các khu vực đánh dấu lớn, đặc biệt được thiết kế để tích hợp vào dây chuyền sản xuất.
*.>Ưu điểm
– Tính linh hoạt sản xuất tuyệt vời, nhờ diện tích đánh dấu lớn, do đó bạn có thể thay đổi kích thước, vị trí của nhãn hiệu và thậm chí số lượng các mảnh cần đánh dấu.
– Độ tin cậy tối đa, sản xuất không bị gián đoạn và giảm chi phí bảo trì.
– Khắc chữ cho tất cả các loại vật liệu và độ cứng, lên đến 62HRC.
– Tùy chọn để sử dụng cho chữ sâu với xi lanh N34