Máy Cưa Thép Kết Cấu Amada

  • Máy Cưa Thép Kết Cấu Amada là Máy cưa dùng cho thép kết cấu.
  • Máy này phù hợp để cắt thép kết cấu như: H,I, V, U, C…thép hộp, kích thước lớn
  • Độ nghiêng lưỡi liên tục và  hướng xuống dưới, giúp cắt tốc độ cao.
  • Có khả năng cắt góc từ 0-45 độ.