Máy Khắc Chữ Siêu Tốc DOT 50x17P

– Máy khắc chữ di động với tốc độ tối đa ở kích thước tối thiểu, đặc biệt được thiết kế để đánh dấu các mảnh ở bất kỳ khu vực và vị trí nào.
*. > Ưu điểm
– Cơ học và nhẹ, nó tạo điều kiện truy cập vào bất kỳ vị trí và xử lý cho người dùng.
– Hỗ trợ tích hợp để bảo mật đúng cách và có khoảng cách phù hợp giữa đơn vị đánh dấu và mảnh, do đó đảm bảo chất lượng nhãn hiệu.
– Tốc độ khắc chữ tối đa, cho tất cả các loại vật liệu và độ cứng lên đến 62HRC.
– Kích thước tối thiểu, làm cho đơn vị đánh dấu này là nhỏ nhất và nhanh nhất trên thị trường.
– Rất mạnh mẽ và lâu dài, nhờ chất lượng cao của các thành phần của nó.