Máy Uốn Lò Xo BLM DH4010VGP

Máy uốn lò xo DH4010VGP

  • Máy uốn cong hai đầu tháp pháo 3D
  • 2 đầu uốn x 2 tháp pháo
  • = thêm công nghệ uốn dây
  • Máy uốn hoàn toàn bằng điện cho dây lên tới Ø 10 mm (.39).
  • Lập trình đồ họa trực quan 3D (VGP3D).