Máy Mài Định Hình WINSTAR Series

Là Máy mài định hình cao cấp của AMADA  đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi phải mài chính xác cao theo yêu cầu của các nhà sản xuất khuôn đúc bao gồm các nhà sản xuất bán dẫn và điện tử chính xác.

Dòng WINSTAR cũng có sẵn các công nghệ tiên tiến hàng đầu có tính năng đo trên máy với camera CCD nhúng.