Máy Mài Biên Dạng Quang Học GLS Series

– Máy Mài GLS Series là máy mài Biên Dạng Quang Học chất lượng cao.

– Hệ thống đo lường với camera CCD tích hợp trong máy quang học và máy chiếu

– Giảm số giờ làm việc bằng cách nhập dữ liệu số từ bảng điều khiển.

– Xử lý một số lượng lớn phôi liên tục vì việc điều chỉnh hành trình và thay đổi độ cao / tốc độ hạ thấp được thực hiện từ chương trình.

– Xử lý hiệu quả cao bằng cách tăng / giảm tốc độ.