Máy Khắc Chữ Tích Hợp SERVO SCRIBE 180x45U

  • Vùng đánh dấu 180 x 45 mm.
  • Độ sâu đánh dấu, lên tới 0,5 mm.
  • Tốc độ lên tới 12 ký tự / giây.
  • Độ cứng của vật liệu để đánh dấu lên đến 62HRC.
  • Phạm vi rộng của các ký tự, từ 0,1 mm đến khu vực hoàn chỉnh.
  • Đánh dấu mã chữ và số, biểu trưng, DATAMATRIXTM, mã QR, v.v.