Máy Hàn Amada FLW Series

  • Là hệ thống hàn Laser.
  • Mở ra kỷ nguyên mới của hàn laser.
  • Hệ thống hàn laser AMADA đạt được tốc độ cao.
  • Xử lý hàn chất lượng cao với đa chức năng.