Máy Đột Amada EM-M II Series

  • Máy Đột Amada EM-MII Series là dòng máy đột bán chạy nhất.
  •  Các công nghệ mới được tích hợp vào dòng EM-MII với hệ thống truyền động đôi AC servo trực tiếp.
  •  Chế tạo kim loại tấm nhanh hơn cho năng suất cao và chất lượng tốt.
  • Tích hợp quy trình trong sản xuất để đạt tốc độ cao và năng suất. Tích hợp quy trình trong sản xuất để đạt tốc độ cao và năng suất.