Máy Chấn Amada EP Series

■ Máy chấn tự động thế hệ mới.

■ Mở rộng phạm vi chấn, xử lý uốn từ mỏng đến dày và lớn.

■ Phạm vi xử lý độ dày và kích thước được mở rộng.