Máy Khắc Chữ DOT 90x60U

Máy Khắc Chữ DOT 90x60U cho các khu vực đánh dấu lớn, đặc biệt được thiết kế để tích hợp vào dây chuyền sản xuất.

*.>Ưu điểm
– Tính linh hoạt sản xuất tuyệt vời, nhờ diện tích khắc chữ lớn, do đó bạn có thể thay đổi kích thước, vị trí của nhãn hiệu và – thậm chí số lượng các mảnh cần khắc chữ
– Độ tin cậy tối đa, sản xuất không bị gián đoạn và giảm chi phí bảo trì.
– Đánh dấu cho tất cả các loại vật liệu và độ cứng, lên đến 62HRC.
– Tùy chọn để sử dụng cho dấu sâu với xi lanh N34.