Máy Khắc Chữ DOT 90x60P+N

Máy Khắc Chữ DOT 90x60P+N

– Linh hoạt tối đa, tùy chọn để chuyển đổi trạm đánh dấu thành một đơn vị đánh dấu di động.
– Tốc độ đánh dấu tối đa, cho tất cả các loại vật liệu và độ cứng lên đến 62HRC.
– Rất mạnh mẽ và lâu dài, nhờ chất lượng cao của các thành phần của nó.
– Tính linh hoạt trong kích thước của các mảnh được đánh dấu, nhờ quy định chiều cao lên tới 250 mm,

– Do đó bạn có thể đánh dấu mọi thứ từ tấm mỏng đến miếng lớn, bao gồm cả buộc chặt.
– Bề mặt gia công gia công, đảm bảo độ chính xác trong đánh dấu.
– T-slot để tạo điều kiện cho vị trí công cụ.
– Khả năng neo bàn vào một bề mặt để ổn định hơn.
*Phiên bản di động:
– Có thể đánh dấu miếng lớn
– Công thái học và nhẹ, thuận tiện truy cập vào bất kỳ vị trí và xử lý cho các nhà điều hành,
– Hỗ trợ tích hợp để bảo đảm an toàn và khoảng cách từ đơn vị đánh dấu đến mảnh,

do đó đảm bảo chất lượng của nhãn hiệu.