Máy Uốn Ống BLM E-TURN

Máy Uốn Ống BLM E-TURN

  • Để làm cho tất cả các loại ống uốn cong
  • Máy uốn ống trục CNC cho ống có đường kính lên tới 50,8 mm.
  • Đây là máy uốn ống CNC xuất sắc.
  • Trong quá trình uốn tay phải và tay trái, với bán kính cố định hoặc thay đổi, ở chế độ bán kính đơn hoặc đa bán kính.
  • E-TURN rất linh hoạt và nhanh chóng, nó phù hợp cho tất cả các loại ứng dụng từ nội thất đến ô tô.