Máy Mài Định Hình TF-M1

– Kích thước kẹp: 350 x 150 mm
– Động cơ trục chính 1,5 kW
– Hướng dẫn sử dụng chéo
– Cắt xung dọc (với bộ đếm tỷ lệ dọc và dọc)