Máy Vát Mép Cho Thép Hình

  • Máy dùng các lưỡi dao khác nhau
  • Để tạo ra góc vát khác nhau trên thép định hình (H, thép tấm…).
  • Mục đích phù hợp cho công đoạn hàn, lắp ráp sau này.