Máy Đột Amada LS-2612E

  • Máy Đột Amada LS-2612E là máy kết hợp đột và cắt chữ L.
  • Đột và cắt được kết hợp để mở rộng phạm vi xử lý.
  • Máy đột và cắt chữ L được kết hợp thành một máy tối ưu để sản xuất các bộ phận hình chữ nhật như tấm và khung.
  • Sử dụng hệ thống truyền động AC servo đơn, đạt được năng suất và chất lượng cao.