Sitemap  |  Search  |  News
Products


Máy bắt vít - Model TD0100
View Full-Size Image


Máy bắt vít - Model TD0100


TD0100

Nhỏ gọn voi' trọng lượng nhẹcng suất 230W
thng số kỹ thuật ốc my M4 - M8 (5/32" - 5/16")
- ốc tiu chuẩn M5 - M14 (3/16" - 9/16")
- ốc đn hồi cao
- M5 - M10 (3/16" - 3/8")
- ren th ( ren dời )
- 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
mũi bắt vt lục gic 6.35mm (1/4")
lực đập / pht 0-3,200
tốc độ khng tải 0-3,600
lực vặn tối đa 100N.m (885in.lbs)
kch thước 218 x 60 x 180mm
(8-5/8" x 2-3/8" x 7-1/8")
trọng lượng tịnh 0.96kg (2.1lbs)
dy dẫn điện 2.5m (8.2ft)