Sitemap  |  Search  |  News

ROBOT YAMAHA || AUTOMATIC, Tự động hóa, chính xác, bền bỉ, thuận tiện cho việc lắp ráp vào các dây truyền sản xuất tự động.


Homepage: http://global.yamaha-motor.com/business/robot/
Certificate Yamaha - Ha Son Technology & Trading Co., Ltd.

Hotline: +84 (0) 904 288 018 - Mr. Tai Son
Email: tai-son@hason.vn